• מגזין משכנתא

אישור זכויות מינהל וחברה משכנת

כאשר הנכס לא רשום בטאבו, יש לוודא שקיים רישום במינהל מקרקעי ישראל, יש להנפיק אישור זכויות מהמינהל, לעיתים כל רישומי הכנס מתבצעים במינהל ולעיתים טופס אישור הזכויות מהמינהל מורה איזו חברה מנהלת את רישומי המגרש. ואז יש לפנות לחברה ע"מ לקבל את אישורי הזכויות ע"ש בעלי הנכס.

 
באישור הזכויות מהמינהל יש לבדוק האם המסמך מאשר קיום חוזה חכירה למול המינהל לבעלי הדירה או לחברה המשכנת, וכאשר רוכשים דירה מקבלן יש לוודא גם קיום הסכם פיתוח למול המינהל. וכן אם קיימים שיעבודים שונים או עיקולים על הנכס. באם הרישומים נעשים באמצעות חברה חברה משכנת יש לבדוק פרטי שיעבודים באישור הזכויות המונפק על ידם.

 
ללוקחי משכנתאות יידרוש הבנק בהמשך התהליך כתבי התחייבות מהברה המשכנת, יש לוודא לפני העיסקה האם החברה עדיין פעילה ומיהו העו"ד המנהל את הרישומים וחותם על ההתחייבויות בשם החברה. בדרך כלל ביצוע רישומים אלו נמשך זמן רב יותר מאשר בנכסים הרשומים בטאבו.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד